Inschrijving Thialf wedstrijd 24 November is geopend

Het is gelukt!
Hoewel de dag en tijdstip niet voor iedereen ideaal zijn, kunnen we in ieder geval weer een wedstrijd op Thialfijs (vernieuwd!!) rijden en wel op dinsdag 24 november a.s. van 11:15 uur tot 13:00 uur.

Bijgaand het inschrijfformulier en een uitnodigingsbrief die je eventueel kunt gebruiken om op school toestemming te vragen.

LET OP: DE INSCHRIJVINGSPERIODE IS KORT!!

Reageer dus snel (zowel inschrijving als betaling) want ná 3 november vullen we de tijd (indien er ruimte over is) met leden van andere verenigingen.

Vriendelijke groeten,

Ingrid v/d Helm

Uitnodiging Recordwedstrijd Heerenveen 2015 tevens verzoek voor vrij van school

Inschrijfformulier Heerenveen 2015