Paasloop 2022 helaas ook dit jaar afgelast

Helaas hebben we moeten besluiten om ook dit jaar de traditionele hardloopwedstrijd af te lasten. De omstandigheden rondom de huidige situatie zijn helaas te onzeker om deze wedstrijd te kunnen organiseren. Hopelijk tot volgend jaar!

IJVP Krijgt Koninklijke Erepenning

In de aankondigingen voor de ALV van 2021 werd al subtiel gehint naar een "feestelijke ceremonie". De opkomst van deze algemene ledenvergadering was daarom ook groter dan normaal. Toen daarbij ook nog eens de burgemeester binnen kwam lopen, kregen de meeste aanwezigen wel door dat er iets bijzonders op het programma stond. De voorzitter opende het woord, waarna de burgemeester een mooie speech gaf over de historie van de IJVP. Ze eindigde haar speech met de volgende woorden:

"Dames en heren, het verheugd mij zeer u te kunnen mededelen dat het zijne majesteit de Koning heeft behaagd bij zijn beschikking van 6 Juli 2020 de ijsvereniging Pijnacker een koninklijke erepenning toe te kennen."

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING IJSVERENIGING PIJNACKER

MAANDAG 25 OKTOBER 2021 TINTELTENT, AANVANG 20.00 UUR, INLOOP 19:30

U bent van harte uitgenodigd tot het bijwonen van deze vergadering.
De agenda vindt u hieronder. De notulen van de ALV 2020 en het jaarverslag 2020-2021 zijn op te vragen bij de secretaris.
Ook de financiële stukken worden ter plaatse uitgedeeld.

BBQ voor de abonnementhouders!

Zaterdagavond 4 september hadden we bij Ammerlaan The Green Innovator een BBQ waar jong en oud aanwezig was.

Nieuwe zomerkleding

Onze IJVP schaatsers lopen er ook zomers strak gekleed bij. Lees in deze bijlage hoe je er zelf ook sportief gekleed bij kan lopen